Forum Themes and Committees

Forum Themes

 • Energy and Resources
 • Civil and Construction
 • Advanced Materials and Manufacturing
 • Environment and Ecology
 • Health and Medicine

Committees

Advisory Committee

Deepak Adhikary, Andrej Atrens, Merched Azzi, Rao Balusu, John Bell, Nick Birbilis, Nicholas Buys, Meifeng Cai, Ismet Canbulat, Steve Chen, Yunmin Chen, Matthew Dargusch, Mark Dunn, Shixiong Deng, Ian Dover, Yanliang Du, Baoyan Duan, Yubo Fan, Weicheng Fan, Xiaonan Gong, Desheng Gu, Daozhao Gu, Jincai Gu, Huawu He, Manchao He, Wei Huang, Ailong Huang, Mike Hood, Hongpu Kang, Seth Kuni, Gensheng Li, Sibai Li, Xiaohong Li, Wenzhao Liang, Ruijin Liao, Zhenpeng Liao, Feng Liu, Pingya Luo, Mike O’Brien, Suping Peng, Yongzhen Peng, Minggao Qian, Qihu Qian, Aici Qiu, Jiuhui Qu, Huiqi Ren, Nanqi Ren, Sheena Reilly, Yinao Su, Fuming Wang, Guofang Wang, Zhengguo Wang, Yuanbin Wu, Qiang Wu, Zhining Xia, Xuefu Xian, Heping Xie, Lili Xie, Peng Xie, Xiao Xu, Shizhong Yang, Xiumin Yang, Yongbin Yang, Liang Yuan, Zhiguo Yuan, Jie Zhang, Tiegang Zhang, Zongyi Zhang, Jianlong Zheng, Shusen Zheng, Yingren Zheng, Fengjun Zhou, Fulin Zhou, Shining Zhou, Xuhong Zhou

Chairs

 • Fusheng Pan, CAE, CQU and CAST
 • Hua Guo, CSIRO and QCASE

Forum Co-chairs

 • Hanlong Liu, CQU
 • Heping Xie, CAE, Shengzhen University
 • Liang Yuan, CAE, AUST
 • Deyi Jiang, CQU
 • Sanping Jiang, WACSA
 • Xingsheng Li, CSIRO and QCASE

Session Organising Committees

Energy and Resources Session

Chair

 • Hua Guo                        The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia
 • Xuefu Xian                     CAE, School of Resources and Environmental Sciences, Chongqing University, China

Members

 • Yiyu Lu,Yusheng Zhong, Yuqiang Hu, Yunpei Liang, Fuzhong Song, Yongdong Jiang, Tian Xia, Quan LIao, Qian Li, Binwei Xia, Jin Yan, Qin Wang, Peiyu Sun

Contacts

Civil and Construction Session

Chairs

 • Wenhui Duan                   Monash University, Australia
 • Hanlong Liu                     Chongqing University, China

Members

 • Wengang Yan, Bo Yang, Xuanming Ding,Jun Wang, Ke Yin, Qiang Xie, Xingrong Liu,Yao Ge, Susheng Zhong, Gang Wang, Zhongping Yang, Junjie Wang, Yue Liang, Yang Xiao, Gangqiang Kong, Yumin Chen, Liang Lu, Jiangtao Yi, ZhiXiong Chen, Zuliang Zhong, Shuguang Wu, Xin Lv, Chenglong Wang, Peng Li, Dongming Gu, Lin Wang

Contacts

Advanced Materials and Manufacturing Session

Chairs

 • Mingxing Zhang              Queensland University, Australia
 • Fusheng Pan                  CAE Academian, Chongqing University, China

Members

 • Bin Jiang, Bingkui Chen, Youqiang Hu, Xianhua Chen, Guibao Qiu, Jingfeng Wang, Dingfei Zhang, Huajun Cao, Lingfei Cao, Renju Cheng, Xiaobo Chen, Yu’an Chen, Qingwei Dai, Zhengyuan Gao, Guang Han, Yaobo Hu, Guangsheng Huang, Wenjun Luo, Jian Peng, Jiangfeng Song, Jian She, De’en Sun, Aitao Tang, Jun Tan, Wenxin Tang, Jinxing Wang, Qiang Wang, Yu Wang, Liang Wu, Xiaodong Wu, Hansong Xue, Junyao Xu, Yan Yang, Qingshan Yang, Yaun Yuan, Yu Zhang, Tiahong Luo

Contacts

Environment and Ecology Session

Chairs

 • Shaobin Wang          Adelaide University, Australia
 • Qiang He                  School of Urban Construction and Environmental  Engineering, Chongqing University, China

Members

 • Zhiguo Yuan, Daijun Zhang, Fangying Ji, Fuzhong Song, Chun Yang, Peili Lu, Jun Di, Hongxiang Chai, Li Gu, Hainan Ai, Yi Chen, Guo Li, Xiaoli Deng, Hong Li, Xiaoliu Huangfu, Jian Zhou, Lilan Zhang, Fengwen Wang, Aqiang Ding, Yongkui Huang

Contacts

Health and Medicine Session

Chairs

 • Sheena Reilly, Professor and Pro Vice Chancellor (Health), Griffith University, Australia
 • Guixue Wang, National and Local Joint Engineering Laboratory for Vascular Implant Development, Chongqing University, China

Members

 • Jing Sun, Guixue Wang, David Ellwood, Jiankang Liu, Guoyu Shi, Xingming Guo, Hans Gregregsen, Yazhou Wang, Lennert Veerman, Li Zhong, Huaming Mou, Jie Xu, Jianzhi Zhou, Yidan Chen, Lian Guo, Tingzhang Hu, Yang Luo, Zhong Luo, Xiaoping Li, Zhizhong Li, Huawen Liu, Juhui Qiu, Yeqi Wang, Lizhen Wang, Hai Wu, Jie Xiong,, Tieying Yi, Zhijia Ye, Mei Yang, Miao Zhong, Christie Ots, Ruth Davmor, Xiangyun Yang

Contacts

 • Yidan Chen     +86 13983293280
 • Jianzhi Zhou   +86 15902399317
 • Julia Zhong     +86 15802371097
 • Jing Sun          +61 7 567 80924, j.sun@griffith.edu.au

 

2019 AUSTRALIA – CHINA

Science, Technology, Commercialisation & Innovation Forum

21 - 23 January 2019 - Chongqing, China